Protezli meme dikleştirme ameliyatları aynı anda mı yapılmalı? Hangisi önce yapılmalıdır?

Hasta durumu ve acelesine bağlıdır. Aynı anda yapıldığı zaman iyileşme ve son şekil alma süresi daha kısa olacaktır. Ancak izler daha geniş kalabilmektedir. Bunun dışında teknik olarak daha zor bir ameliyattır.

Eğer ayrı ayrı yapılacaksa önce meme dikleştirme ameliyatı daha sonra protez ameliyatı yapılması daha uygundur.

Ameliyat sonrası meme kanseri riski var mı?

Her kadında meme kanseri riski vardır. Bu risk, meme dokusu miktarıyla da ilişkilidir. Bu ameliyatta meme dokusu miktarı azaltılacağı için sonrasındaki meme kanseri riski de azaltılmış olur ancak meme kanseri riski tamamen kaldırılmaz. Meme küçültme ameliyatında alınan dokular mutlaka patolojik incelemeye gönderilir, böylelikle memenin kanser dışı hastalıkları (kist, fibrom, fibrokist vb) da tanı ve tedavi edilmiş olur. Ameliyat olmamış kadınlar gibi meme takibini yaptırmak durumundasınız. Ancak ameliyata bağlı bir risk artışı söz konusu değildir.

Kimler ameliyat olabilir?

18 yaşını bitirmiş, tıbbi açıdan ameliyat olmasına engel bulunmayan, son 6 ay içerisinde meme büyümesi durmuş, öngörülen ameliyat sonuçlarının beklentisi dahilinde olan herkes bu ameliyatı olabilir.

Oluşan izler ameliyat sonrası azaltılabilir mi?

Gerekli durumlarda oluşan izler inceltilebilir, düzleştirilebilir, deriye aynı seviyeye ve renge getirilebilir ancak kısaltılamaz, ancak uzatılabilir.

Ameliyattan sonra emzirme yeteneği kaybolur mu?

Bu ameliyattan sonra süt verme yeteneği kaybolabilir. Bu nedenle, bu tür durumları doktorunuzla konuşarak beklentilerinizi önceden anlatmanız yararlı olacaktır. Meme küçültme ameliyatı standart bir ameliyat değildir ve teknik seçiminde bir çok noktayı hesaba katmak gerekecektir. Ancak eğer laktasyon (süt verme) koruyucu teknik seçilirse, süt vermede herhangi bir sorun çıkmamaktadır, özetle ameliyat olmamış kadınlar kadar risk bulunmaktadır.

Meme başında his kaybı neden oluşur?

Bu ameliyatta, uygulanan tekniklerin farklı olmasının bir sebebi de meme başının kanlanma ve hissini alan yapılan farklı şekillerde korunabilmesinden (pedikül) doğmaktadır. Uygun teknik seçiminin yanlış yapılması dışında hastaya ait faktörler bu konuda daha önemli rol oynar. Memenin çok büyük ve veya sarkık olması, güvenli küçültme aralığından daha fazla küçültme istenmesi, sigara, dolaşım sorunları, enfeksiyon, şeker hastalığı, kalp hastalıkları gibi altta yatan sebepler meme başı dolaşım ve his kaybı riskini arttırmaktadır. Tam veya kısmi meme başı kaybı olabilir. Dolaşım kaybı olmadan meydana gelen his kayıpları genelde aylar içerisinde normale dönmektedir.

Ameliyat sonrası yeniden büyüme ve sarkma olur mu?

Ameliyat olmamış birinde olabilecek büyüme ve sarkma ameliyat olmuş birinde de daha az olmakla birlikte yine mevcuttur. Yani kilo alırsanız doğal olarak meme bölgenizden de kilo alırsınız. Zamanla yine sarkma meydana gelecektir, bu nedenle ameliyatta normalden biraz daha fazla kaldırma/toparlama işlemi yapılmaktadır.

Memeler son halini ve şeklini ne zaman sonra alır?

Yara iyileşmesi tüm ameliyatlarda 6 ay sürmektedir. Genelde 3-4 ay sonra kabaca son halini alır diyebiliriz, 1 yıldan sonra herhangi bir değişiklik beklenmez.