Meme dikleştirme ameliyatı, meme küçültme ameliyatı ile temelde benzer aşamalar içermektedir. Farklı olarak, meme hacminde ve dokusunda fazlalık olmadığı hatta bazen eksiklik de olduğu için meme içerisinden süt bezi, yağ gibi dokular çıkarılmaz. Sadece sarkmaya yol açan fazlalık deri çıkarılır, gerekirse meme protezi ile destek sağlanır.

Kimler ameliyat olmalı? Neden ameliyat?

Sarkık memeler, plastik cerrahide sık karşılaşılan ancak hastaya farklı plastik cerrahları bırakın aynı plastik cerrahın bile farklı alternatifler sunabileceği bir durumdur. Bu durumu yaratan, meme derisi ile meme içi dokunun uyumsuzluğudur. Sarkma genetik ve dış etkenlere bağlı olarak ortaya çıkar. Çoğu zaman meme hacmi yeterli olsa da, memeyi örten derinin normalden fazla olması, memeyi içerden asan dokuların gevşemesi sonucu meme sönük ve yerçekimine karşı direncini kaybetmiş bir hale gelmektedir. Hal böyleyken yapılması gereken, bu uyumsuzluğu gidermektir. Bu uyumsuzluk ya fazlalık derinin azaltılması ya göreceli olarak az olan meme içi dokunun arttırılması ya da her ikisinin birlikte yapılması şeklinde olabilir. Ancak bazı durumlarda sarkma o kadar fazladır ki sadece meme içi dokunun arttırılması insan vücut oranlarıyla bağdaşmaz. Böyle durumlarda fazlalık derinin alınması ve yeniden bir meme şekli oluşturulması kaçınılmazdır.

Sarkıklığı derecelendirmek için bir çok yöntem mevcuttur. Ancak hastaların en kolay uygulabileceği yöntem meme başının pozisyonudur. Daha önce ameliyat olmamış bir kadında meme başı seviye olarak meme alt kıvrımının üstündeyse sarkıklık yok denebilir. Eğer meme alt kıvrımı seviyesindeyse hafif seviyede, kıvrımın altındaysa bulunduğu yere göre orta ya da ağır derecede sarkma vardır. Sarkma ne kadar fazlaysa, çıkarılacak deri miktarı ve izleriniz de o kadar uzun olacak denilebilir. Hafif sarkmalarda ise böyle bir ameliyata şimdilik gerek kalmayabilir, meme hacminin durumuna ve hastanın isteklerine göre sadece meme protezi ile yani izsiz bir şekilde bu durum düzeltilebilir. Bunun dışında ameliyat olmadan meme sarkıklığı düzeltilmesi pek mümkün görünmemektedir. Spor ve diğer medikal tedavilerle meme derisinde düzelmeler sağlanabilir ancak pratik olarak sarkıklık düzeltilemez.

Bu ameliyat ne yapamaz?

Bu ameliyatla sarkık olan memeleriniz daha dik ama daha küçük olurlar. Meme büyütme ameliyatı ayrı bir ameliyattır, bazı durumlarda bu ameliyatla birlikte yapılabilir.

Bu ameliyat iz bırakan bir ameliyattır, izsiz bir işlem maalesef yoktur.

Bu ameliyatla meme üzerindeki çatlaklar tamamen giderilemeyebilir. Özellikle meme ucunun üstündeki memenin üst yarısındaki çatlaklar aynen kalacaktır.

Bu ameliyat ne yapar?

Sarkık, boş aşağı bakan meme uçlarınız ameliyatla düzeltilir. Dolgun, karşıya bakan meme uçlarınız olur.

Memenin alt yarısındaki çatlaklar ve izlerinizden eğer çıkarılacak fazla deri alanı içindeyse kurtulursunuz.

Meme ucu (koyu renkli kısım) çok genişlemiş veya asimetrik ise küçültülerek simetrik hale getirilir.

Ameliyat öncesi ve sonrası neler yapılmalı, riskleri nelerdir?

Meme küçültme ameliyatı ile aynıdır.